شهادت امام هادی علیه السلام Imam Hadi’s (as) Martyrdom

| به مناسبت سالروز شهادت جانسوز دهمین پیشوای معصوم علــی بن محمّـــــد حضرت امام هـادی (علیه السلام) مجلس بزرگداشتی در مـــرکز اسلامی منچستـــر توسط هیئت حیـــدریون برگزار می گردد. We commemorate the sad martyrdom anniversary of IMAM HADI (PBUH),at Manchester Islamic Centre. | Theprogram will be held by Heydarioon Manchester Islamic Centre5 Sidney Street(Off Oxford…

ولادت امام باقر (ع) Imam Baqir (as) Birthday

| به مناسبت سالروز ولادت باسعادت و پر برکت پنجمیـــن پیشوای معصــــوم حضرت امام باقــر (علیه السلام) مجلس جشنــی در مـــرکز اسلامی منچستر بهمراه دعای پر فیض کمیل برگزار می گردد. عزیزانی که مایلند بانی پذیرایی این مراسم باشند با ما تماس حاصل فرمایند We celebrate the auspicious birthday of IMAM BAQER (PBUH) | atManchester Islamic…

ولادت امام باقر (ع) Imam Baqir (as) Birthday

| به مناسبت سالروز ولادت باسعادت و پر برکت پنجمیـــن پیشوای معصــــوم حضرت امام باقــر (علیه السلام) مجلس جشنــی در مـــرکز اسلامی منچستر بهمراه دعای پر فیض کمیل برگزار می گردد.  We celebrate the auspicious birthday of IMAM BAQER (PBUH) | atManchester Islamic Centre Manchester Islamic Centre5 Sidney Street(Off Oxford Road), Manchester, M1 7HBTel: 01612738100  (10 AM –…