برنامه شب های قدر و بیان مسائل پزشکی

خواهران و برادران گرامی سلام علیکم در روزهای شنبه ،‌ دوشنبه و چهارشنبه ۱۸ و۲۰ و ۲۲ ماه مبارک رمضان، بدلیل شب های قدر برنامه ها در دو بخش خواهند بود.  بخش اول:  برنامه معمول مرکز از ساعت ۷ تا اذان مغرب شامل جلسه قرائت قرآن(۷ الی ۸:۱۵) سخنرانی (۸:۱۵ الی ۸:۴۵) دعا و اذان بخش دوم: …