جلسه قرآن و دعای کمیل

برادرانو خواهران عزیز سلامعلیکم فردا پنج شنبه 28 می 2020 برنامه هفتگی مرکز اسلامی منچستر شامل قرائت قرآن ( 7:30 الی 8:30 ) و دعای کمیل و سخنرانی( 8:30 الی 9:30 شب) بصورت زنده با استفاده از لینک زیر برگزار خواهد شد. برایپیوستن به برنامه زنده ما کافی است بر رویلینک زیر کلیک نمایید Join…