توجه: تعطیلی کلیه اجتماعات برای پیشگیری از ویروس کرونا

ویروس کرونا و تعطیلی کلیه اجتماعات در مرکز اسلامی منچستر مرکز اسلامی منچستر پس از بررسی و مشاوره با متخصصین امر پزشکی وبهداشت و برای حفاظت از مراجعین و بمنظور پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا،تصمیم گرفت تا همه اجتماعات شامل برنامه ها و کلاس های خود را از فردا جمعه 6 مارچ تا اطلاع…