ولادت حضرت زینب ع مبارک Lady Zainab’s (PBUH) Birthday

برادرانو خواهران ارجمند سلامعلیکم به مناسبت سالروز ولادتبزرگ بانوی اسلام اســـوه صبــر و شهــامت حضرت زینب کبـری (علیها السلام) مجلس جشنیهمراه با دعای پر فیض کمیل پنجشنبه 2 ژانویه 2019 در مرکز اسلامی منچستر برگزار میگردد. ساعت 6 جلسه قرائتقرآن ساعت 7 نماز جماعتمغرب و عشاء دعای کمیل و سخنرانی ومولودی خوانی   We celebrate…