دغوت به همکاری call for cooperation

برادران و خواهران ارجمند سلام علیکم خدمتگزاران شما در مرکز اسلامی منچستر علاقه مندد که وضعیت ارتباطی واطلاع رسانی خود را با شما عزیزان خصوصا جوانان و نوجوانان ارتقاء بخشند. در حالحاضر اطلاع رسانی مرکز منحصر به  وبسایتمرکز، ارسال پیامک، کانال اطلاع رسانی تلگرام و ایمیل می باشد .با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده توسط…