خدمات کنسولی در منچستر

برادران و خواهران ارجمند، هموطنان عزیز پس از وقفه یک ساله از انجام خدمات کنسولی درمنچستر خوشبختانه با عنایت سفارت جمهوری اسلامی در لندن و بنا بر تقاضاهای مردمیانجام امور کنسولی در منچستر مجددا و در محلی جدید برقرار شده است. برای کسباطلاعات بیشتر لطفا با شماره موبایل 07592978419 ( 10 صبح الی 5 بعد از…