جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) و کنفرانس وحدت

به ریسمان الهی چنگ در اندازید و از تفرقه بپرهیزید(آل عمران 103) در ایام با سعادت و پربرکت تولد نبی مکرّم حضرتمحمد مصطفی (ص) و ولادت امام صادق (ع) و هفته وحدت ، کنفرانسی با حضور برادران وخواهران اهل سنّت و تشیّع در مرکز اسلامی منچستر با سخنرانی دانشمند محترم شیخعمران نظر حسین و حجت…