دعای کمیل،مجلس ترحیم مرحوم عباس آفتاب و گرامیداشت شهید دکتر حاتمی

سلام علیکم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر احمد حاتمی این پنجشنبه 19 سپتامبر 2019 مراسم پر فیض دعایکمیل بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می گردد ( نماز ساعت 7/45).   سخنران ویژه این هفته  جناب آقای دکتر حمیدرضا ضیایی می باشند. زمان ثابت برنامه پنجشبه شبها در طول پاییز وزمستان متعاقبا اعلام…