زمان دعای کمیل این هفته

برادران و خواهران ارجمند با سلام و احترام این پنجشنبه 12 سپتامبر 2019 مراسم پر فیض دعایکمیل بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می گردد. جلسه قرائت قرآن مرکز ساعت شش و سی دقیقه بعد از ظهر می باشد. سخنران ویژه جناب آقای دکتر حمید رضا ضیایی می باشند. در طول ماهمحرم و صفر…