Eid Prayer on Wednesday 5th June -نماز عید سعید فطر

عید سعید فطر بر همه مومنین مبارک بادفردا چهارشنبه پنجم می 2019 عید سعید فطر است. نماز عید ساعت 8 بامداد اقامه خواهد شد و دعای ندبه از ساعت 7 بامداد قرائت خواهد شد. پس از نماز با صبحانه از شرکت کنندگان عزیز پذیرایی می گرددزکات فطر برای هر نفر 5 پوند می باشد Tomorrow,…