برنامه های ماه مبارک رمضان – Ramadan Programs

 برنامه های ماهمبارک رمضان 1440 -2019 – مرکز اسلامی منچستر äهمه روزه برنامه ها به ترتیب شامل تلاوت یک جزء از قرآن کریم و  بیان نکاتقرآنی، قرائت دعای افتتاح و سخنرانی کوتاه، نماز جماعت و افطار خواهد بود ( شبهای جمعهدعای کمیل  و در روز 13و14و15 ماه مبارک دعایمجیر بجای افتتاح قرائت میگردد). ä – از روز پانزدهم…