موالید شعبانیه Imam Hussin,Imam Sajjad and Abulfazl -al-Abbas’ (as) Birthdays

ضمن تبریک پیشاپیش آغاز ماه  مبارک شعبان و اعیاد این ماه با برکت ، به اطلاع عزیزان می رساند که از هفته آینده برنامه پنج شنبه شب ها از ساعت هفت شب با جلسه روخوانی قرآن کریم آغاز خواهد شد و سپس قرائت دعای کمیل، اقامه نماز جماعت و سخنرانی خواهیم داشت  لازم به یادآوری…