خدمات کنسولی تاریخ 15 و 16 دسامبر 2018 در مرکز اسلامی منچستر

  بسمهتعالیاطـــلاعیـه خدمات کنسولی در منچسترشنبه و یکشنبه 15 و16 دسامبر 2018هموطنان گرامی‌بهاطلاع می رساند ، کارکنان محترم کنسولگری در روزهای فوق برایانجام امور کنسولی در منچستر خواهند بود. شنبه از ساعت 10:00 بامداد تا ساعت 7 بعد از ظهر و یکشنبه از ساعت 9بامداد تا 4 بعد از ظهر ( اکثر خدمات کنسولی توسط این هیئت ارائه…