زکات فطر(فطریه) و کفاره هر روز

خواهران و برادران گرامیبا سلام و احترام به اطلاع عزیزان می رساند که زکات فطر (فطریه) برای هر فرد پنج پوند و کفاره روزه غیر عمد یک و نیم پوند برای هر روز و برای عمد ۹۰ پوند می باشدمومنین می توانند فطریه خود را در روز عید فطر در صندوقهای مخصوص جمع آوری زکات فطریه…